Tin tức - sự kiện

Chất lượng gà con một ngày tuổi
12/08/2020

Chất lượng gà con một ngày tuổi

“Chất lượng gà con một ngày tuổi” là gì? Chính là sự kết hợp giữa tỉ lệ nở và tỉ lệ chết trong ba ngày đầu tiên tồn tại của gà...

tamloi.com.vn