Liên hệ

Thông tin liên hệ

Công ty CP Thức ăn chăn nuôi Tiền Trung

Địa chỉ: KDC Tiền Trung, Phường Ái Quốc, TP.Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203.574.936

Fax: 02203.574.938

VIDEO

Sản phẩm từ công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Tiền Trung

Đây là các sản phẩm trực tiếp của trang trại đang sử dụng, phù hợp từ lợn con đến lợn thịt

tamloi.com.vn