Thức ăn dành cho Lợn

Hỗn hợp dùng cho lợn thịt siêu nạc  12Kg-45Kg (KLT 25 KG)

Hỗn hợp dùng cho lợn thịt siêu nạc 12Kg-45Kg (KLT 25 KG) - Mã 320S

Hỗn hợp dùng cho lợn thịt siêu nạc  15Kg-30Kg (KLT 25 KG)

Hỗn hợp dùng cho lợn thịt siêu nạc 15Kg-30Kg (KLT 25 KG) - Mã 321S

Hỗn hợp cao cấp thay thế sữa mẹ cho lợn con 7 ngày tuổi – 7 kg (KLT 25 KG)

Hỗn hợp cao cấp thay thế sữa mẹ cho lợn con 7 ngày tuổi – 7 kg (KLT 25 KG) - Mã 350

Hỗn hợp dùng cho lợn thịt siêu nạc 45Kg- Xuất (KLT 25 KG)

Hỗn hợp dùng cho lợn thịt siêu nạc 45Kg- Xuất (KLT 25 KG) - Mã 322S

Đậm đặc cao cấp dùng cho lợn thịt  5 kg - Xuất  (KLT 20 Kg)

Đậm đặc cao cấp dùng cho lợn thịt 5 kg - Xuất (KLT 20 Kg) - Mã 8000

tamloi.com.vn