Thức ăn chăn nuôi

Hỗn hợp dùng cho lợn thịt siêu nạc 45Kg- Xuất (KLT 25 KG)

Hỗn hợp dùng cho lợn thịt siêu nạc 45Kg- Xuất (KLT 25 KG) - Mã 322S

Đậm đặc cao cấp dùng cho lợn thịt  5 kg - Xuất  (KLT 20 Kg)

Đậm đặc cao cấp dùng cho lợn thịt 5 kg - Xuất (KLT 20 Kg) - Mã 8000

Hỗn hợp cao cấp cho lợn con  7 ngày tuổi – 15 kg (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp cao cấp cho lợn con 7 ngày tuổi – 15 kg (KLT 25 Kg) - Mã 851

Hỗn hợp cao cấp cho lợn trại  10 kg – 30 kg (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp cao cấp cho lợn trại 10 kg – 30 kg (KLT 25 Kg) - Mã 852S

Hỗn hợp cao cấp cho lợn trại  30 kg – xuất (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp cao cấp cho lợn trại 30 kg – xuất (KLT 25 Kg) - Mã 853S

Hỗn hợp cao cấp cho lợn thịt siêu nạc  15 kg – 45 kg (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp cao cấp cho lợn thịt siêu nạc 15 kg – 45 kg (KLT 25 Kg) - Mã 852

Hỗn hợp cao cấp cho lợn thịt siêu nạc  50 kg – Xuất (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp cao cấp cho lợn thịt siêu nạc 50 kg – Xuất (KLT 25 Kg) - Mã 853

Hỗn hợp cho lợn thịt  35kg – Xuất (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp cho lợn thịt 35kg – Xuất (KLT 25 Kg) - Mã 823

Hỗn hợp cao cấp cho lợn nái mang thai (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp cao cấp cho lợn nái mang thai (KLT 25 Kg) - Mã 824NS

Hỗn hợp cao cấp cho lợn nái nuôi con (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp cao cấp cho lợn nái nuôi con (KLT 25 Kg) - Mã 825NS

Hỗn hợp dùng cho lợn thịt siêu nạc  12Kg-45Kg (KLT 25 KG)

Hỗn hợp dùng cho lợn thịt siêu nạc 12Kg-45Kg (KLT 25 KG) - Mã 320S

Hỗn hợp dùng cho lợn thịt siêu nạc  15Kg-30Kg (KLT 25 KG)

Hỗn hợp dùng cho lợn thịt siêu nạc 15Kg-30Kg (KLT 25 KG) - Mã 321S

tamloi.com.vn