Thức ăn chăn nuôi

Hỗn hợp cho lợn trại cao cấp 40kg – Xuất (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp cho lợn trại cao cấp 40kg – Xuất (KLT 25 Kg) - Mã 53S

Hỗn hợp cho lợn trại cao cấp 40kg – Xuất (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp cho lợn trại cao cấp 40kg – Xuất (KLT 25 Kg) - Mã 53S

Hỗn hợp cho lợn thịt siêu nạc 15Kg - 50Kg (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp cho lợn thịt siêu nạc 15Kg - 50Kg (KLT 25 Kg) - Mã 31S

Hỗn hợp cho lợn thịt siêu nạc 15Kg - 35Kg (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp cho lợn thịt siêu nạc 15Kg - 35Kg (KLT 25 Kg) - Mã 30S

Hỗn hợp cho lợn trại cao cấp 12 kg – 35kg (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp cho lợn trại cao cấp 12 kg – 35kg (KLT 25 Kg) - Mã 52S

Hỗn hợp dùng cho lợn thịt siêu nạc 45Kg- Xuất (KLT 25 KG)

Hỗn hợp dùng cho lợn thịt siêu nạc 45Kg- Xuất (KLT 25 KG) - Mã 322S

Đậm đặc cao cấp dùng cho lợn thịt 5 kg - Xuất (KLT 20 Kg)

Đậm đặc cao cấp dùng cho lợn thịt 5 kg - Xuất (KLT 20 Kg) - Mã 8000

Hỗn hợp cao cấp cho lợn con 7 ngày tuổi – 15 kg (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp cao cấp cho lợn con 7 ngày tuổi – 15 kg (KLT 25 Kg) - Mã 851

Hỗn hợp cao cấp cho lợn trại 10 kg – 30 kg (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp cao cấp cho lợn trại 10 kg – 30 kg (KLT 25 Kg) - Mã 852S

Hỗn hợp cao cấp cho lợn trại 30 kg – xuất (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp cao cấp cho lợn trại 30 kg – xuất (KLT 25 Kg) - Mã 853S

Hỗn hợp cao cấp cho lợn thịt siêu nạc 15 kg – 45 kg (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp cao cấp cho lợn thịt siêu nạc 15 kg – 45 kg (KLT 25 Kg) - Mã 852

Hỗn hợp cao cấp cho lợn thịt siêu nạc 50 kg – Xuất (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp cao cấp cho lợn thịt siêu nạc 50 kg – Xuất (KLT 25 Kg) - Mã 853

tamloi.com.vn