Thành Đông Feed

Hỗn hợp cao cấp cho lợn con  7 ngày tuổi – 15 kg (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp cao cấp cho lợn con 7 ngày tuổi – 15 kg (KLT 25 Kg) - Mã 851

Hỗn hợp cao cấp cho lợn trại  10 kg – 30 kg (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp cao cấp cho lợn trại 10 kg – 30 kg (KLT 25 Kg) - Mã 852S

Hỗn hợp cao cấp cho lợn trại  30 kg – xuất (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp cao cấp cho lợn trại 30 kg – xuất (KLT 25 Kg) - Mã 853S

Hỗn hợp cao cấp cho lợn thịt siêu nạc  15 kg – 45 kg (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp cao cấp cho lợn thịt siêu nạc 15 kg – 45 kg (KLT 25 Kg) - Mã 852

Hỗn hợp cao cấp cho lợn thịt siêu nạc  50 kg – Xuất (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp cao cấp cho lợn thịt siêu nạc 50 kg – Xuất (KLT 25 Kg) - Mã 853

Hỗn hợp cho lợn thịt  35kg – Xuất (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp cho lợn thịt 35kg – Xuất (KLT 25 Kg) - Mã 823

Hỗn hợp cao cấp cho lợn nái mang thai (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp cao cấp cho lợn nái mang thai (KLT 25 Kg) - Mã 824NS

Hỗn hợp cao cấp cho lợn nái nuôi con (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp cao cấp cho lợn nái nuôi con (KLT 25 Kg) - Mã 825NS

Hỗn hợp cao cấp cho gà trắng  1 ngày – 14 ngày tuổi (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp cao cấp cho gà trắng 1 ngày – 14 ngày tuổi (KLT 25 Kg) - Mã 810

Hỗn hợp cao cấp cho gà trắng  15 ngày – 28 ngày tuổi (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp cao cấp cho gà trắng 15 ngày – 28 ngày tuổi (KLT 25 Kg) - Mã 811

Hỗn hợp cao cấp cho gà trắng  29 ngày tuổi– xuất (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp cao cấp cho gà trắng 29 ngày tuổi– xuất (KLT 25 Kg) - Mã 812

Hỗn hợp cao cấp cho gà thịt lông màu  1 ngày – 28 ngày tuổi (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp cao cấp cho gà thịt lông màu 1 ngày – 28 ngày tuổi (KLT 25 Kg) - Mã 814

tamloi.com.vn