Tám Lợi Feed

Hỗn hợp dùng cho lợn thịt siêu nạc 45Kg- Xuất (KLT 25 KG)

Hỗn hợp dùng cho lợn thịt siêu nạc 45Kg- Xuất (KLT 25 KG) - Mã 322S

Hỗn hợp dùng cho lợn thịt siêu nạc 12Kg-45Kg (KLT 25 KG)

Hỗn hợp dùng cho lợn thịt siêu nạc 12Kg-45Kg (KLT 25 KG) - Mã 320S

Hỗn hợp dùng cho lợn thịt siêu nạc 15Kg-30Kg (KLT 25 KG)

Hỗn hợp dùng cho lợn thịt siêu nạc 15Kg-30Kg (KLT 25 KG) - Mã 321S

Hỗn hợp cao cấp thay thế sữa mẹ cho lợn con 7 ngày tuổi – 7 kg (KLT 25 KG)

Hỗn hợp cao cấp thay thế sữa mẹ cho lợn con 7 ngày tuổi – 7 kg (KLT 25 KG) - Mã 350

Đậm đặc cao cấp dùng cho lợn thịt 5 kg - Xuất (KLT 20 Kg)

Đậm đặc cao cấp dùng cho lợn thịt 5 kg - Xuất (KLT 20 Kg) - Mã 8000

Đậm đặc cao cấp cho gà thịt từ 1 ngày tuổi – Xuất (KLT 25 Kg)

Đậm đặc cao cấp cho gà thịt từ 1 ngày tuổi – Xuất (KLT 25 Kg) - Mã 9000

Hỗn hợp cho vịt, ngan siêu thịt 1 ngày – 21 ngày tuổi (KLT 25 KG)

Hỗn hợp cho vịt, ngan siêu thịt 1 ngày – 21 ngày tuổi (KLT 25 KG) - Mã 360

Hỗn hợp dùng cho gà siêu thịt 29 ngày tuổi– xuất (KLT 25 KG)

Hỗn hợp dùng cho gà siêu thịt 29 ngày tuổi– xuất (KLT 25 KG) - Mã 312

Hỗn hợp cho gà siêu thịt 15 ngày – 28 ngày tuổi (KLT 25 KG)

Hỗn hợp cho gà siêu thịt 15 ngày – 28 ngày tuổi (KLT 25 KG) - Mã 311

Hỗn hợp cho gà gột siêu thịt 1 ngày - 14 ngày tuổi (KLT 25 KG)

Hỗn hợp cho gà gột siêu thịt 1 ngày - 14 ngày tuổi (KLT 25 KG) - Mã 310

Hỗn hợp cho gà thịt lông màu 1 ngày – 21 ngày tuổi (KLT 25 KG)

Hỗn hợp cho gà thịt lông màu 1 ngày – 21 ngày tuổi (KLT 25 KG) - Mã 314

Hỗn hợp cho gà thịt lông màu 22 ngày – Xuất (KLT 25 KG)

Hỗn hợp cho gà thịt lông màu 22 ngày – Xuất (KLT 25 KG) - Mã 315

tamloi.com.vn