Hỗn hợp cho gà đẻ trứng giống 18 tuần trở lên (KLT 25 Kg) - Mã 68G

Mã sản phẩm:  68G

Thành phần chính

Ngô, tấm, cám gạo cao cấp, bột cá, khô đậu tương, khoáng đa lượng, khoáng vi lượng, Premix - Vitamin, axitamin...

Hướng dẫn sử dụng

- Thức ăn hỗn hợp đầy đủ dinh dưỡng không cần trộn thêm nguyên liệu khác

- Cung cấp đảm bảo lượng nước sạch cho vật nuôi

- Bảo quản nơi khô mát, tránh ẩm ướt

- Màu sắc và mùi có thể thay đổi theo nguyên liệu nhưng khônng ảnh hưởng đến chất lượng dinh dưỡng của sản phẩm.

Bảo quản

- Bảo quản nơi khô mát, tránh ẩm ướt

Sản phẩm cùng loại

Hỗn hợp cho vịt đẻ cao sản (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp cho vịt đẻ cao sản (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp cho gà công nghiệp  1 ngày – 14 ngày tuổi (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp cho gà công nghiệp 1 ngày – 14 ngày tuổi (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp cho gà công nghiệp  15 ngày – 28 ngày tuổi (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp cho gà công nghiệp 15 ngày – 28 ngày tuổi (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp vỗ béo cho gà công nghiệp  29 ngày tuổi– xuất (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp vỗ béo cho gà công nghiệp 29 ngày tuổi– xuất (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp dùng cho gà thịt lông màu  1 ngày – 25 ngày tuổi (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp dùng cho gà thịt lông màu 1 ngày – 25 ngày tuổi (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp dùng cho gà thịt lông màu  26 ngày – xuất (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp dùng cho gà thịt lông màu 26 ngày – xuất (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp dùng cho vịt, ngan con  1 ngày – 17 ngày tuổi (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp dùng cho vịt, ngan con 1 ngày – 17 ngày tuổi (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp dùng cho vịt, ngan  18 ngày – Xuất (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp dùng cho vịt, ngan 18 ngày – Xuất (KLT 25 Kg)

tamloi.com.vn