Hỗn hợp cho gà đẻ 18 tuần trở lên (KLT 25 Kg) - Mã 334

Mã sản phẩm:  334

Thành phần chính

Ngô, tấm, cám gạo cao cấp, bột cá, khô đậu tương, khoáng đa lượng, khoáng vi lượng, Premix - Vitamin, axitamin...

Hướng dẫn sử dụng

- Thức ăn hỗn hợp đầy đủ dinh dưỡng không cần trộn thêm nguyên liệu khác

- Cung cấp đảm bảo lượng nước sạch cho vật nuôi

- Bảo quản nơi khô mát, tránh ẩm ướt

- Màu sắc và mùi có thể thay đổi theo nguyên liệu nhưng khônng ảnh hưởng đến chất lượng dinh dưỡng của sản phẩm.

Bảo quản

- Bảo quản nơi khô mát, tránh ẩm ướt

Sản phẩm cùng loại

Hỗn hợp cho vịt, ngan siêu thịt  1 ngày – 21 ngày tuổi (KLT 25 KG)

Hỗn hợp cho vịt, ngan siêu thịt 1 ngày – 21 ngày tuổi (KLT 25 KG)

Hỗn hợp dùng cho gà siêu thịt  29 ngày tuổi– xuất (KLT 25 KG)

Hỗn hợp dùng cho gà siêu thịt 29 ngày tuổi– xuất (KLT 25 KG)

Hỗn hợp cho gà siêu thịt  15 ngày – 28 ngày tuổi (KLT 25 KG)

Hỗn hợp cho gà siêu thịt 15 ngày – 28 ngày tuổi (KLT 25 KG)

Hỗn hợp cho gà gột siêu thịt 1 ngày - 14 ngày tuổi (KLT 25 KG)

Hỗn hợp cho gà gột siêu thịt 1 ngày - 14 ngày tuổi (KLT 25 KG)

Hỗn hợp cho gà thịt lông màu  1 ngày – 21 ngày tuổi  (KLT 25 KG)

Hỗn hợp cho gà thịt lông màu 1 ngày – 21 ngày tuổi (KLT 25 KG)

Hỗn hợp cho gà thịt lông màu  22 ngày – Xuất (KLT 25 KG)

Hỗn hợp cho gà thịt lông màu 22 ngày – Xuất (KLT 25 KG)

Hỗn hợp vỗ béo cho gà thịt lông màu  40 ngày – Xuất (KLT 25 KG)

Hỗn hợp vỗ béo cho gà thịt lông màu 40 ngày – Xuất (KLT 25 KG)

Hỗn hợp cho gà hậu bị  1 tuần – 8 tuần tuổi (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp cho gà hậu bị 1 tuần – 8 tuần tuổi (KLT 25 Kg)

tamloi.com.vn