Hỗn hợp cao cấp cho vịt, ngan con 1 ngày – 21 ngày tuổi (KLT 25 Kg) - Mã 860

Mã sản phẩm:  860

Thành phần chính

Ngô, tấm, cám gạo cao cấp, bột cá, khô đậu tương, khoáng đa lượng, khoáng vi lượng, Premix - Vitamin, axitamin...

Hướng dẫn sử dụng

- Thức ăn hỗn hợp đầy đủ dinh dưỡng không cần trộn thêm nguyên liệu khác

- Cung cấp đảm bảo lượng nước sạch cho vật nuôi

- Bảo quản nơi khô mát, tránh ẩm ướt

- Màu sắc và mùi có thể thay đổi theo nguyên liệu nhưng khônng ảnh hưởng đến chất lượng dinh dưỡng của sản phẩm.

Bảo quản

- Bảo quản nơi khô mát, tránh ẩm ướt

Sản phẩm cùng loại

Hỗn hợp cao cấp cho gà trắng  1 ngày – 14 ngày tuổi (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp cao cấp cho gà trắng 1 ngày – 14 ngày tuổi (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp cao cấp cho gà trắng  15 ngày – 28 ngày tuổi (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp cao cấp cho gà trắng 15 ngày – 28 ngày tuổi (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp cao cấp cho gà trắng  29 ngày tuổi– xuất (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp cao cấp cho gà trắng 29 ngày tuổi– xuất (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp cao cấp cho gà thịt lông màu  1 ngày – 28 ngày tuổi (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp cao cấp cho gà thịt lông màu 1 ngày – 28 ngày tuổi (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp cao cấp cho gà thịt lông màu  29 ngày – Xuất (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp cao cấp cho gà thịt lông màu 29 ngày – Xuất (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp cao cấp cho gà thịt lông màu  35 ngày – Xuất (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp cao cấp cho gà thịt lông màu 35 ngày – Xuất (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp cho gà thịt lông màu  1 ngày - Xuất (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp cho gà thịt lông màu 1 ngày - Xuất (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp cao cấp cho vịt, ngan   22 ngày – Xuất (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp cao cấp cho vịt, ngan 22 ngày – Xuất (KLT 25 Kg)

tamloi.com.vn