Hỗn hợp cao cấp cho gà trắng 29 ngày tuổi– xuất (KLT 25 Kg) - Mã 812

Mã sản phẩm:  812

Thành phần chính

Ngô, tấm, cám gạo cao cấp, bột cá, khô đậu tương, khoáng đa lượng, khoáng vi lượng, Premix - Vitamin, axitamin...

Hướng dẫn sử dụng

- Thức ăn hỗn hợp đầy đủ dinh dưỡng không cần trộn thêm nguyên liệu khác

- Cung cấp đảm bảo lượng nước sạch cho vật nuôi

- Bảo quản nơi khô mát, tránh ẩm ướt

- Màu sắc và mùi có thể thay đổi theo nguyên liệu nhưng khônng ảnh hưởng đến chất lượng dinh dưỡng của sản phẩm.

Bảo quản

- Bảo quản nơi khô mát, tránh ẩm ướt

Sản phẩm cùng loại

Hỗn hợp cao cấp cho gà trắng  1 ngày – 14 ngày tuổi (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp cao cấp cho gà trắng 1 ngày – 14 ngày tuổi (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp cao cấp cho gà trắng  15 ngày – 28 ngày tuổi (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp cao cấp cho gà trắng 15 ngày – 28 ngày tuổi (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp cao cấp cho gà thịt lông màu  1 ngày – 28 ngày tuổi (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp cao cấp cho gà thịt lông màu 1 ngày – 28 ngày tuổi (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp cao cấp cho gà thịt lông màu  29 ngày – Xuất (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp cao cấp cho gà thịt lông màu 29 ngày – Xuất (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp cao cấp cho gà thịt lông màu  35 ngày – Xuất (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp cao cấp cho gà thịt lông màu 35 ngày – Xuất (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp cho gà thịt lông màu  1 ngày - Xuất (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp cho gà thịt lông màu 1 ngày - Xuất (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp cao cấp cho vịt, ngan con  1 ngày – 21 ngày tuổi (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp cao cấp cho vịt, ngan con 1 ngày – 21 ngày tuổi (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp cao cấp cho vịt, ngan   22 ngày – Xuất (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp cao cấp cho vịt, ngan 22 ngày – Xuất (KLT 25 Kg)

tamloi.com.vn