Tin tức - sự kiện

Điểm thể trạng (BC) có là công cụ phù hợp để điều chỉnh lượng ăn ở lợn nái mang thai?

06/04/2020

Để có năng suất tối ưu và bền vững ở lợn nái, sự hiểu biết toàn diện và khách quan về cách thức tích lũy của cơ thể tăng và giảm trong suốt thời kỳ mang thai và cho con bú, cũng như việc chuyển đổi đáng tin cậy những thay đổi này thành lượng thức ăn để đáp ứng nhu cầu của lợn nái là rất quan trọng.

Trong điều kiện thực tiễn, cách phổ biến nhất để đánh giá tình trạng tích lũy của cơ thể là sử dụng các điểm thể trạng nái “(BC) trong suốt quá trình sản xuất. BC tại thời điểm rời khỏi chuồng đẻ là một chỉ số gián tiếp của lượng thức ăn được dùng trong tháng đầu tiên của thai kỳ, được thiết kế để phục hồi các dự trữ của cơ thể bị mất. BC một tháng vào thời kỳ mang thai cho phép chúng ta đánh giá liệu các lợn nái đã phục hồi trong giai đoạn đầu của thai kỳ, trước khi vào nhóm heo mang thai. Điểm này hiện nay có thể được coi là quan trọng đối với cả hai hệ thống cho ăn theo nhóm và trạm cho ăn điện tử, vì nó đại diện cho điểm khởi đầu của mô hình cho ăn hoặc đường cong cần làm theo trong 2,5 tháng tới. Cho rằng 2,5 tháng này là đại diện cho hơn 50% của chu kỳ sản xuất đầy đủ của lợn nái, câu hỏi có thể đặt ra là liệu các BC có phải là công cụ tốt nhất để xác định các mô hình cho ăn hoặc đường cong được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu của lợn nái mang thai.

 

Một nghiên cứu quan sát hồi cứu gần đây được tiến hành trong nhóm của chúng tôi, với đàn lợn nái hậu bị hơn một trăm con -từ nái tơ đên nái đẻ lứa 8, để đánh giá tính hữu ích của BC như một công cụ để thiết lập các mô hình cho ăn từ khi nái được xác định là mang thai cho đến khi nhập vào chuồng nái đẻ. Tại thời điểm này này, lợn nái được cân riêng khi nhập và rời khỏi nhóm nái chửa, độ dày mỡ lưng của chúng xác định bằng siêu âm và năng suất sinh sản của chúng (số con sơ sinh và trọng lượng của lợn con) được ghi chép. Đồng thời, cả mô hình ăn và tổng lượng thức ăn tiêu thụ được ghi riêng trong giai đoạn này, mô hình đã được thành lập và thay đổi dựa trên BC của lợn nái, được xác định bởi những người có trách nhiệm.

 

Dựa trên thông tin này, và bằng cách tham chiếu đến NRC (2012), các yêu cầu năng lượng trao đổi (ME) (kcal / ngày) được tính toán, cũng như tỷ lệ phần trăm của năng lượng để duy trì, phát triển và / hoặc tình trạng dự trữ đầy đủ và phát triển đúng đắn trong giai đoạn mang thai (mang trứng tử cung, phần phụ và tuyến vú). Tương tự như vậy, tổng số lượng tiêu thụ ME (kcal / ngày) đã được tính toán, và mức độ, trong đó nhu cầu của lợn nái được đáp ứng dựa trên lứa đẻ (lứa thứ 1 và 2, lứa thứ 3 đến thứ 5 và> 5 lứa đẻ) đã được nghiên cứu.

 

 

Hình 1. Phân bố các nhu cầu năng lượng (ME, kcal / ngày) trong thời gian 2,5 tháng cuối của thai kỳ nái non, nái trưởng thành hoặc nái già.

 

Hình 1 cho thấy sự phân bố nhu cầu năng lượng trung bình của một con lợn nái trong 2,5 tháng cuối của thai kỳ (ME, kcal / ngày) vào lứa đẻ đầu tiên và lứa thứ hai (thú đang phát triển), giữa lứa 3 và lứa thứ 5 (nái trưởng thành) và sau lứa thứ 5 (lợn nái già). Đúng như dự đoán, nhu cầu duy trì luôn luôn đại diện cho phần tương đối lớn so với tổng nhu cầu trong thời kỳ mang thai, nhưng phần này còn lớn hơn nhiều, ở lợn nái trưởng thành. Nhu cầu của lợn nái cho sự tăng trưởng và / hoặc để dự trữ đủ là quan trọng về lượng, cao hơn ở lợn cái non so với ở lợn nái trưởng thành, và phụ thuộc vào tỷ lệ dự trữ protein và chất béo, điều này thay đổi trong suốt đời của thú. Nhu cầu năng lượng cho sự phát triển đúng đắn của thai kỳ chiếm tỷ lệ cao, và thậm chí còn cao hơn một chút, ở lợn nái trưởng thành.

 

Một khi nhu cầu năng lượng (ME, kcal / ngày) đã được cụ thể hóa, bước tiếp theo là tính toán để đảm bảo những nhu cầu này dựa trên mức cho ăn và lượng thức ăn ban đầu được cung cấp và điều chỉnh mỗi 3 tuần, dựa trên BC, để đội ngũ nhân viên thực hiện. Hình 2 cho thấy một lượng thức ăn cung cấp cho phát triển lợn nái hậu bị đúng cách đáp ứng hoặc thậm chí hơi vượt quá nhu cầu của chúng 3% (trung bình BC ≤ 3 khi nhập đàn và> 3 khi tách đàn). Tuy nhiên, các ghi chép cho thấy lượng ăn chỉ đáp ứng 75 và 71% nhu cầu lý thuyết của nái trưởng thành và nái già, tương ứng (BC trung bình nhập đàn ≥ 3,2 và> 3,7 lúc tách đàn.)

Hình 2. Năng lượng trao đổi tiêu thụ so với năng lượng cần thiết theo tiêu chuẩn của NRC (2012) (kcal ME / ngày) trong thời gian 2,5 tháng cuối của thai kỳ cho nái non, nái trưởng thành và nái già

 

Những kết quả này gợi ý rằng giám sát của BC như là một chỉ số để xác định lượng thức ăn trong quá trình mang thai cho phép đáp ứng các nhu cầu của lợn nái hậu bị nhưng không phù hợp với những con lợn nái trưởng thành. Trong mọi trường hợp, nó cho phép kiểm soát phần lớn thú dễ tổn thương trong trại. Lời giải thích có thể giả dối, ít nhất là một phần, thực tế cho thấy trong những năm gần đây, đặc biệt là với lợn nái rất nạc -như những hiện tại -, theo đó BC phản ánh mức độ “bắp thịt” của thú chứ không phải là tổng thể dự trữ của nó , dẫn đến những thay đổi BC được nhìn nhận tốt hơn trong lợn nái hậu bị -đang phát triển và tích lũy nạc hơn là ở nái trưởng thành, trong khi cân bằng năng lượng phụ thuộc chủ yếu vào nguồn dự trữ chất béo. Nếu chúng ta chấp nhận giả thuyết này, việc sử dụng độ dày mỡ lưng (BFT), độc lập hoặc kết hợp với các BC, có thể thích hợp hơn để thiết kế đường cong cho ăn phù hợp nhất cho giai đoạn mang thai ở lợn nái trưởng thành. Trong thực tế, sự gia tăng BFT là 2,4 và 2,7 mm đối với lợn nái hậu bị và lợn nái trưởng thành, tương ứng, từ một BFT thấp hơn lúc ban đầu khoảng 2 mm – ở lợn nái hậu bị. Một sự ước lượng chính xác về khối lượng sống là cần thiết, vì nó là một yếu tố dự báo tốt, mặc dù điều này đòi hỏi phải kiểm tra trước.

 

Cuối cùng cần lưu ý rằng sự khác biệt giữa năng lượng thu được từ thức ăn và nhu cầu của lợn nái dường như là rất lớn (từ 15 đến 30%, hình 2); nếu điều này là đúng, nó có lẽ sẽ không ảnh hưởng đến khối lượng của heo con khi sinh hoặc năng xuất sữa của lợn nái sau này, nhưng nó có thể làm giảm tuổi thọ khai thác của heo nái. Hơn nữa, kết quả cho thấy rõ rằng NRC (2012) cung cấp một đánh giá quá cao về các nhu cầu năng lượng duy trì, ít nhất là đối với lợn nái to trưởng thành.

 

Biên dịch: Ecovet Team

Nguồn tin: Ecovet

Các tin khác

VIDEO

Sản phẩm từ công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Tiền Trung

Đây là các sản phẩm trực tiếp của trang trại đang sử dụng, phù hợp từ lợn con đến lợn thịt

tamloi.com.vn